گروه فنی مهندسی واحد صنعتی پارسیان طرح فلز در فضایی امن با به کارگیری انواع نرم افزار های روز در راستای طراحی و آماده سازی مستندات قبل از تولید پروژه های صنعتی و نیز علاوه بر بکارگیری انواع دستگاهها ، جهت نمونه سازی این پروژه ها و همچنین رفع عیوب احتمالی نمونه ی تهیه شده جهت تولید نهایی محصول اقدام به نهیه انواع نقشه برای تولید محصول مورد نظر می نماید تا هر آنچه ایده شما مشتری محترم می باشد را به مرحله عمل رسانده و گامی کوچک در هدف بزرگ شما عزیزان برداشته باشد .

لذا جهت مشاوره با این واحد صنعتی جهت ساخت انواع پروژه از صفحه تماس با ما اقدام نمایید .