نشانی کارخانه: تهران، جاده آبعلی، پردیس، منطقه صنعتی خرمدشت، خیابان سوم غربی خرمدشت، پلاک 93
کد پستی: 1653371742
تلفن: 76215939
فکس: 76215939
واحد اداری و مالی: حاجی عسگر ۰۹۱۹۲۴۰۸۳۷۴
واحد فنی:
ملکی: ۰۹۱۲۵۹۱۶۲۶۸
حاجی عسگر: ۰۹۱۹۲۴۰۸۳۷۴