نقشه های ارسالی شما توسط نرم افزار های تخصصی به برنامه های اجرایی توسط ماشین های Trumatic 500 و Trumatic 240 ما تبدیل می شوند و آنها را هدایت می کنند. این ماشین ها قطعات نقشه های شما را از ورقه های بزرگ فلزی در ظخامت های مورد نظر برش داده و آماده می کند.
ماشین Trumatic 500 حتی بخش های بسیار ظریف و خیلی پیچیده را به دقت و با سرعت بالاتر از مدل های دیگر دستگاه پانچ برش می دهد، زمان تولید را برای پروژه شما کوتاه می کند و کیفیت تمام شده آن را بالا می برد.

با ما در تماس باشید !