این واحد صنعتی مفتخر است با جمع آوری تجربیات سالهای قبل و به کار گیری آن در زمینه خدمات ورقکاری به مشتریان و سرمایه گذاری در جهت خرید تجهیزات ، در سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را به جد شروع نموده و روند صعودیش را تا به امروز حفظ نماید .
با توجه به نیاز کشور در زمینه تولید محصولات و نیز نیاز شما مشتریان عزیز در راستای خدمات ورقکاری جهت طراحی از نرم افزار Solid Works استفاده نموده و پس از تهیه نقشه های کاربردی برای استفاده از تجهیزات از قبیل دستگاه برش گیوتین، برش پانچ (CNC)، خمکاری با پرس برک (NC)، دستگاه نقطه جوش و نیز جوش CO2 اقدام می نماید و در نهایت اگر آن نوع محصول نیاز به رنگ داشته باشد از رنگ پودری الکترواستاتیک استفاده نموده و بسته بندی مورد نیاز مشتری را انجام می دهد.
جهت آشنایی بیشتر، نمونه هایی از فعالیت های انجام شده ما در طول این سال ها ارائه شده است.